Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Δελτία Τύπου | 04/04/2019 Επιστροφή
Δημόσια Διαβούλευση του προγράμματός μας: ΑΞΟΝΑΣ Γ' - Οι προτάσεις μας για την Κοινωνία & τον Πολιτισμό στα πλαίσια της Αειφορίας
Ο ρεαλισμός που πρέπει να διακατέχει την αντίληψη ενός πολιτικού φορέα που θα κληθεί να υλοποιήσει ιδέες και να πάρει αποφάσεις, πρέπει απαραιτήτως να εδράζεται σε ένα ΟΡΑΜΑ. Να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες δράσεις, εφαρμόσιμες στα πλαίσια των σύγχρονων απαιτήσεων της κοινωνίας, αφήνοντας ταυτόχρονα παρακαταθήκες εξέλιξης για το μέλλον. Στις συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει ειδικά η τοπική κοινωνία, είναι επιβεβλημένο η Δημοτική Αρχή να αφουγκράζεται τις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες και να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά.
 

Στα πλαίσια όλων των παραπάνω, καταθέτουμε τις προτάσεις μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Μαρκοπούλου, αναφορικά με την ΚΟΙΝΩΝΙΑ & τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ:

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
  1. Παιδεία
1.1. Βελτιώνουμε τις υποδομές των υφιστάμενων σχολικών εγκαταστάσεων με γνώμονα τη λειτουργική τους αρτιότητα και ασφάλεια. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά τις σχολικές μας μονάδες.
1.2. Ανακαινίζουμε τους προαύλιους χώρους των σχολικών μας μονάδων και αποκαθιστούμε τη λειτουργικότητα των αθλητικών τους υποδομών.
1.3. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες κατασκευής του 2ου Δημοτικού στη ΧΙΛΙΣΤΡΑ, καθώς και του Λυκείου στο χώρο του πρώην DECK.
1.4. Προγραμματίζουμε τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ανάγκες για σχολική στέγη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία.
1.5. Λαμβάνουμε μέριμνα για δημιουργία νέου σχολικού συγκροτήματος και κλειστού γυμναστηρίου στην υπό μελέτη 6η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη (Δρίβλια), καθώς και στις νέες γειτονιές όπως προβλέπεται από το νέο ΓΠΣ.
1.6. Καλύπτουμε τις ανάγκες σε υλικά & αναλώσιμα για όλα τα σχολεία, χωρίς επιβάρυνση των γονέων, με ετήσια πρόσθετη χρηματοδότηση των λειτουργικών αναγκών όλων των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας, ύψους 200.000€ από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.).
1.7. Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συλλόγους της εκπαιδευτικής κοινότητας.
1.8. Λειτουργούμε τη Δημοτική Συγκοινωνία συμπληρωματικά της σχολικής συγκοινωνίας.
 
  1. Μεταφορές/Συγκοινωνία
2.1. Σχεδιάζουμε και λειτουργούμε άμεσα Δημοτική Συγκοινωνία, ανεξάρτητη από όποιον άλλο συγκοινωνιακό φορέα.
2.2. Πιστεύουμε ότι η εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου απαιτεί τα παρακάτω, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (λ.χ. Δημοτική Συγκοινωνία, ΟΑΣΑ, ΚΤΕΛ). Η επιλογή της βέλτιστης λύσης θα προκύψει κατόπιν συγκοινωνιακής μελέτης και διαβούλευσης με τους κατοίκους και τους αρμόδιους φορείς:
2.2.1. Κυκλική διασύνδεση όλων των περιοχών του Πόρτο Ράφτη.
2.2.2. Διασύνδεση Πόρτο Ράφτη-Μαρκοπούλου-Σταθμού Προαστιακού Κορωπίου ανά 30'.
2.2.3. Πρωινά και απογευματινά δρομολόγια Πόρτο Ράφτη - Μαρκόπουλο - Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των φοιτητών.
2.3. Κατασκευάζουμε σύγχρονες στάσεις που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας, λειτουργικότητας και καλαισθησίας.
 
  1. Αθλητισμός
3.1. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού και ιδιαίτερα της νεολαίας, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
3.2. Στηρίζουμε το έργο των αθλητικών συλλόγων και σωματείων, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές και ενισχύοντας οικονομικά εκείνους που προάγουν το Μαζικό Αθλητισμό.
 
  1. Κοινωνική Συνοχή-Μέριμνα
4.1. Δημιουργούμε την Κεντρική Πλατεία Πόρτο Ράφτη στο ΟΤ.264 (δίπλα στο KAZBA) ή όπου αλλού κριθεί προσφορότερο.
4.2. Προστατεύουμε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που προβλέπονται στα σχέδια.
4.3. Ανακατασκευάζουμε και πιστοποιούμε την ασφάλεια των υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου και δημιουργούμε -σε πρώτη φάση- δύο νέες παιδικές χαρές στο Μαρκόπουλο και τρεις στο Πόρτο Ράφτη.
4.4. Δημιουργούμε χώρο που θα λειτουργεί ως «ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ».
4.5. Δημιουργούμε Παιγνιοθήκη για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία και με την καθοδήγηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗΣ, στελεχωμένη από εθελοντές, ενεργούς κατοίκους.
4.6. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον επιτυχημένο θεσμό των ΚΑΠΗ εμπλουτίζοντας τις δραστηριότητές τους. Ο καφές και το νερό παρέχεται δωρεάν.
4.7 Λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες με τον επανασχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
4.8. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων με προτεραιότητα στις εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ, κ.ά.), στον εκφοβισμό (bullying) και στην κοινωνική απομόνωση.
4.9. Δίνουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων διεκδικώντας την ενδυνάμωση του Α.Τ. Μαρκοπούλου και του Α.Σ. Πόρτο Ράφτη σε προσωπικό και μέσα. Συμπληρωματικά, αναθέτουμε υπηρεσίες περιπολίας και φύλαξης σε ιδιωτική εταιρία. Αυτές γίνονται τις νυχτερινές ώρες και αφορούν όλες τις περιοχές του Δήμου, ακόμα και τις απομακρυσμένες (Βραυρώνα, Χαμολιά, Μερέντα, κ.ά.).
4.10. Χτίζουμε σχέσεις συνεργασίας με τους τοπικούς συλλόγους αποσκοπώντας στην αφύπνιση και συμμετοχή όλων των κυττάρων της κοινωνίας μας.
4.11. Ανασχεδιάζουμε και ενδυναμώνουμε την Πολιτική Προστασία του Δήμου μας και προάγουμε την ιδέα του Εθελοντισμού.
4.12. Παρέχουμε χώρο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου σε όλους τους επίσημους φορείς και συλλόγους (λ.χ. πολιτιστικοί, αθλητικοί, επαγγελματικοί, κ.ά.).
 
Β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
  1. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην επαφή της νέας γενιάς με την πολιτιστική μας κληρονομιά, αναδεικνύοντας όλους τους χώρους, τα μνημεία και την ιστορία τους.
  2. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για επανένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της αποκατάστασης του Πνευματικού Κέντρου. Ανάδειξή του σε κέντρο παραγωγής πολιτισμού.
  3. Ενισχύουμε με κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους φορείς που προάγουν τον πολιτισμό, λ.χ. η Φιλαρμονική, οι Περίακτοι, η Χορωδία, κ.ά.
  4. Αναβαθμίζουμε το χριστουγεννιάτικο στολισμό και φωτισμό του Δήμου, ενισχύοντας το εορταστικό αίσθημα αλλά και την τοπική αγορά.
  5. Καθιερώνουμε ετήσιες εκδηλώσεις με τίτλο «Δρόμοι του Κρασιού» με σκοπό ο μεσογείτικος αμπελώνας να γίνει πόλος έλξης επισκεπτών και εντείνουμε τις προσπάθειες για τη δημιουργία Μουσείου Οίνου.
  6. Αναβιώνουμε και αναδεικνύουμε σε υπερτοπικό γεγονός τον ετήσιο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου - Αυλάκι Πόρτο Ράφτη).
 
Περιμένουμε τις προτάσεις σας έως και τις 20 Απριλίου 2019!
 
Email: info@dynami-elpidas.gradamos@otenet.gr 
Κινητά: 6976622052, 6947073095
Facebook: Dynami Elpidas
Πόρτο Ράφτη, 04/04/2019
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»
το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
http://www.dynami-elpidas.gr
 
Επιστροφή