Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Δελτία Τύπου | 26/12/2018 Επιστροφή
Δημόσια Διαβούλευση του προγράμματός μας: ΑΞΟΝΑΣ Α' - Οι προτάσεις μας για τη Δομική Αλλαγή της Λειτουργίας του Δήμου


Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα βασικά σημεία του προγράμματός της με σκοπό τη διαμόρφωση τελικών θέσεων βάσει των παρατηρήσεων, σκέψεων και απόψεων όλων των συμπολιτών μας. Για εμάς, το μετεκλογικό πρόγραμμα δεν είναι ένα μαυρογυαλούρειο ευχολόγιο με ωραίες φωτογραφίες, τυπωμένο σε γυαλιστερό χαρτί, αλλά ένα συμβόλαιο με τους συντοπίτες μας που δεσμευόμαστε να τιμήσουμε υλοποιώντας το για το καλό του τόπου μας.

Στόχος της διαδικασίας είναι η επικαιροποίηση του προγράμματος του 2014, που απαρτίζεται από τους παρακάτω τέσσερις (4) βασικούς άξονες:
 • ΑΞΟΝΑΣ Α': Οι προτάσεις μας για τη Δομική Αλλαγή της Λειτουργίας του Δήμου
 • ΑΞΟΝΑΣ Β': Οι προτάσεις μας για την Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου στα πλαίσια της Αειφορίας
 • ΑΞΟΝΑΣ Γ': Οι προτάσεις μας για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό στα πλαίσια της Αειφορίας
 • ΑΞΟΝΑΣ Δ': Οι προτάσεις μας για το Περιβάλλον, τις Υποδομές και την Ενεργειακή Πολιτική στα πλαίσια της Αειφορίας

Ακολουθεί ο Α' ’ξονας:
Ξεκινώντας αυτό τον κύκλο διαβουλεύσεων, γνωστοποιούμε τις προτάσεις μας για τον πρώτο και βασικότερο τομέα που χρήζει εξυγίανσης και αναμόρφωσης: Την ίδια τη λειτουργία του Δήμου μας. Ειδικότερα, με την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από τη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»:
 1. Επιβάλλονται συνθήκες απόλυτης διαφάνειας παντού. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
  1. Έχουν απεριόριστη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων.
  2. Δεν αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς των προσωπικών δεδομένων ούτε τις σκόπιμες καθυστερήσεις των τριάντα (30) ημερών στην παράδοση των στοιχείων που ζητούν.
 2. Τροποποιούνται τα καταστατικά όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτσι ώστε να εκπροσωπούνται στα Διοικητικά τους Συμβούλια όλες οι παρατάξεις που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Αναβαθμίζεται η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου:
  1. Ορίζονται τακτικές συνεδριάσεις κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες, την πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας μεταφέρεται η συνεδρίαση μετά από συνεννόηση του προεδρείου με τις παρατάξεις.
  2. Έκτακτες συνεδριάσεις γίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
  3. Οι πλήρεις φάκελοι των θεμάτων, τα ονόματα των εισηγητών και οι αντίστοιχες εισηγήσεις είναι έγκαιρα στη διάθεση όλων των συμβούλων.
 4. Όλες οι Επιτροπές αλλά και τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων συνεδριάζουν δημόσια, με έγκαιρη γνωστοποίηση της πρόσκλησης, αναλυτική ημερήσια διάταξη, εισηγήσεις και εισηγητές. Οι χρόνοι συνεδρίασης συμφωνούνται από τα μέλη ώστε να διευκολύνεται η παρουσία όλων.
 5. Ενεργοποιείται και αναβαθμίζεται η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και ο θεσμός των Λαϊκών Συνελεύσεων.
 6. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου, πριν από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ σοβαρών θεμάτων συγκαλείται σύσκεψη των αρχηγών όλων των Δημοτικών Παρατάξεων που το απαρτίζουν.
 7. Συστήνεται, με απόφαση Δημάρχου, άμισθο όργανο Δημογεροντίας από διακεκριμένους συμπολίτες μας και αποτελεί συμβουλευτικό σώμα του Δημάρχου. Έχει στη διάθεσή του αποκλειστικό χώρο συνεδριάσεων και πλήρη γραμματειακή υποστήριξη.
 8. Καθιερώνεται απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά με την ανάρτηση εσόδων/εξόδων στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τακτική παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων λαμβάνει χώρα στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης αλλά και των Λαϊκών Συνελεύσεων.
 9. Εφαρμόζεται ο νόμος και προκηρύσσονται όλες οι θέσεις ευθύνης που προβλέπει το οργανόγραμμα του Δήμου, ώστε να στελεχωθούν με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια.
 10. Γίνεται πλήρης ανασχεδιασμός της στελέχωσης των διευθύνσεων του Δήμου ώστε να καταστεί αποτελεσματική η λειτουργία τους.
 11. Η διοικητική πυραμίδα λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις όπως μέχρι τώρα. Στόχος η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.
 12. Το Γραφείο Τύπου του Δήμου ενεργεί μόνο για θέματα διοίκησης του Δήμου και δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με το γραφείο τύπου της πλειοψηφίας.
 13. Η ιστοσελίδα του Δήμου αναβαθμίζεται και γίνεται πιο λειτουργική. Όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν το δικό τους μόνιμο χώρο που διαχειρίζονται οι ίδιες. Υπάρχει ειδική σελίδα όπου αναρτούνται τόσο τα βιντεοσκοπημένα, όσο και τα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, γίνεται ζωντανή αναμετάδοση όλων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 14. Καθιερώνεται η τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών όλων των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Πρόσωπων, τα οποία επίσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 15. Εξορθολογίζεται η διαδικασία πάσης φύσεως προμηθειών του Δήμου και των νομικών του προσώπων:
  1. Δίνεται τέλος στην ασυδοσία των απευθείας αναθέσεων.
  2. Γίνεται έρευνα αγοράς και αναζήτηση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς.
  3. Όλα τα αιτήματα προμήθειας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση και συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου.
  4. Ανακτάται η αξιοπιστία του Δήμου έναντι των προμηθευτών του μέσω τακτών και εύλογων χρόνων αποπληρωμής.
Περιμένουμε τις προτάσεις σας έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2019!
 
Email: info@dynami-elpidas.gr, adamos@otenet.gr
Κινητά: 6976622052, 6947073095
Facebook: Dynami Elpidas
Πόρτο Ράφτη, 12/12/2018
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»
το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
http://www.dynami-elpidas.gr
 
Επιστροφή