Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 11/06/2013 Επιστροφή
13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 11/06/2013

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/6/2013:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, βάσει της υπ’ αρ. 7261/22-02-2013 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. 
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013. 
 3. Λήψη απόφασης για εξεύρεση χώρου για συστέγαση του 3ου και 4ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου. 
 4. Λήψη απόφασης για καθορισμό τετραγωνικών μέτρων της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε.», λόγω εποχικότητας, που έχει χαρακτηριστεί, με την υπ’ αρ. 80/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 5. Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση στην Πρόταση Τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως αυτή εγκρίθηκε στην 5η Συνεδρίαση (Θέμα 1ο/28—03-2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας), σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 731/08-04-2013 εγγράφου, του Τμήματος Σχεδιασμού, του Ο.Ρ.Σ.Α. 
 6. Λήψη απόφασης τροποποίηση της υπ’ αρ. 215/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για αλλαγή θέσεων της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Μαρκοπούλου. 
 7. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης προμήθειας «Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2012», έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. 
 8. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Απομάκρυνση μπαζών». 
 9. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση τοίχων νεκροταφείου». 
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη δόσεων, για αποπληρωμή της μετατροπής, ποσού των 24.835,09€, στο Ο.Τ. Γ1399 με κωδικό ιδιοκτησίας 710508 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 11. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ882 με κωδικό ιδιοκτησίας 691303 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.    
 12. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1008 με κωδικό ιδιοκτησίας 682112 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.   
 13. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1008 με κωδικό ιδιοκτησίας 682112  της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 14. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ939 με κωδικό ιδιοκτησίας 711601  της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 15. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ942 με κωδικό ιδιοκτησίας 711503  της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 16. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ766 με κωδικό ιδιοκτησίας 642508  της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 17. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στα Ο.Τ. Γ1146 με κωδικό ιδιοκτησίας 701727, Ο.Τ. Γ849 με κωδικό ιδιοκτησίας 671238 και Ο.Τ. Γ852 με κωδικό ιδιοκτησίας 671142 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις Δήμου Μαρκοπούλου. 
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής. 
 20. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 21. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.
 
Επιστροφή