Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 27/05/2013 Επιστροφή
12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27/05/2013

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/5/2013:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 1. Λήψη απόφασης για ανάκληση των υπ’ αρ. 32/22-02-2013, 111/15-03-2013, 160/27-03-2013 και 238/17-04-2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην 1η, 2η, 3η και 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου και λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 20302/17100/11-04-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. 
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας  έτους 2013. 
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση κατακύρωσης προφορικής πλειοδοτικής Δημοπρασίας που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού) για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή του Αυλακίου, Πόρτο Ράφτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 55/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση κατακύρωσης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού) για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, Πόρτο Ράφτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 56/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας οικονομικού έτους 2012.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
 7. Λήψη απόφασης για συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΚΔΕΜ έτους 2013.
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 10. Λήψη απόφασης για επανακαθορισμό χωροταξικών ορίων Δημοτικών Σχολείων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 11. Λήψη απόφασης για επανακαθορισμό χωροταξικών ορίων Νηπιαγωγείων Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 12. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων».
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση προϋποθέσεων δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
 14. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας υπαίθριου, στάσιμου εμπορίου έτους 2013 στο Δήμο Μαρκοπούλου.
 15. Λήψη απόφασης για επανέγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ340Α της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου.
 16. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 230/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στα Ο.Τ. Γ1375, Γ1146, Γ1374 με Κ.Α. 721821, 721826 και 721827 στην 4η – 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 17. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ599 με κωδικό ιδιοκτησίας 634407  της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 18. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ935 με κωδικό ιδιοκτησίας 711921 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 19. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ491 με κωδικό ιδιοκτησίας 610221 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 20. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ877 με κωδικό ιδιοκτησίας 671103 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 21. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 298 με κωδικό ιδιοκτησίας 020378 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 22. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης μεταξύ των Ο.Τ. Γ296 και Ο.Τ. Γ295 στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 23. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικών μελετών μεταξύ των Ο.Τ. Γ227 και Ο.Τ. Γ226 και μεταξύ των Ο.Τ. Γ90, Γ87 και Γ88 στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 24. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής.
 25. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης εξόδων Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου ε.ε. κλπ. εκδηλώσεων.
 26. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις Δήμου Μαρκοπούλου.
 27. Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εισφοράς της δακοκτονίας.
 28. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 29. Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.
 30. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.
 
Επιστροφή