Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 27/03/2013 Επιστροφή
9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27/03/2013

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/3/2013:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013. 
 2. Λήψη απόφασης για παράταση του χρονοδιαγράμματος για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου». 
 3. Λήψη απόφασης για σύσταση Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης. 
 4. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2013. 
 5. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης περισυλλογής και ανακύκλωσης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, με την εταιρεία «ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.». 
 6. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2013  για τις Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 7. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2013. 
 8. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2013 και 2014.
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου οικονομικού έτους 2012. 
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου οικονομικού έτους 2012. 
 11. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού του Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη έτους 2011. 
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού του Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη 1ου Τριμήνου 2012. 
 13. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών. 
 15. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρικών μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου». 
 16. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου». 
 17. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια κλειδαριών και ανταλλακτικών κλειδιών».
 18. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ειδών Πολιτικής Προστασίας». 
 19. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας». 
 20. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση Η/Υ Δήμου». 
 21. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Έξοδα ταχυμεταφορών». 
 22. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ειδών διαβίωσης απόρων». 
 23. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθειες ειδών κοινωνικού παντοπωλείου». 
 24. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Δαπάνες περίθαλψης αδέσποτων ζώων». 
 25. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού μεγάρου». 
 26. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων». 
 27. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Αντικατάσταση υαλοπινάκων δημοτικού μεγάρου». 
 28. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Δαπάνες αναγόμωσης πυροσβεστήρων δημοτικού μεγάρου». 
 29. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου». 
 30. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Δημαρχιακού μεγάρου». 
 31. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια προγραμμάτων υπηρεσιών Δήμου». 
 32. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών εξοπλισμού». 
 33. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχιακού Μεγάρου». 
 34. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων». 
 35. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών σχολείων ελαφριάς προκατασκευής». 
 36. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού». 
 37. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 
 38. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων». 
 39. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Επισκευή και προμήθεια νέων ταχογράφων». 
 40. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ειδών ένδυσης προσωπικού». 
 41. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση δεξαμενών». 
 42. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση τηλεχειρισμού δικτύου δεξαμενών Πόρτο Ράφτη». 
 43. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων διαφόρων διαμετρημάτων». 
 44. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια εσχαρών φρεατίων». 
 45. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια φρεατίων παροχών». 
 46. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια βανών δικτύου». 
 47. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια κεφαλών για σύνδεση βανών». 
 48. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια μικροεργαλείων για ανάγκες υδραυλικών». 
 49. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών αντλιοστασίων». 
 50. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια φορητών αντλιών ομβρίων». 
 51. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια μειωτών πιέσεως δικτύων». 
 52. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου (finisher)». 
 53. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια και μεταφορά υλικού 3 Α στην περιοχή Μαρκοπούλου». 
 54. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων πόλεως». 
 55. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων τροχαίας κίνησης». 
 56. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας».
 57. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων για τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κίνησης». 
 58. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια κονιάματος». 
 59. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας για διάφορες κατασκευές». 
 60. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος». 
 61. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια μπετόν για αποκατάσταση οδών Δήμου Μαρκοπούλου». 
 62. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου». 
 63. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μαρκοπούλου». 
 64. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο κοιμητήριο κλπ εγκαταστάσεις του Δήμου». 
 65. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογής ψηφιοποίησης τοπογραφικής αποτύπωσης κοιμητηρίου».
 66. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του Κ.Α. με τίτλο «Προμήθεια συσκευών ελέγχου παρουσίας προσωπικού». 
 67. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1222 με κωδικό ιδιοκτησίας 710701 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 68. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ. 269/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού του οικοπέδου στο Ο.Τ. 287 με κωδικό ιδιοκτησίας 020240 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 69. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ961 με κωδικό ιδιοκτησίας 630301 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 70. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1222 με κωδικό ιδιοκτησίας 710701 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 71. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στα Ο.Τ. Γ1374-3, Γ1146-Ν1, Γ1375-2 και Γ1375-3 με κωδικούς ιδιοκτησίας 721821, 721826 και 721827 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 72. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 116 με κωδικό ιδιοκτησίας 050563 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 73. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 18 με κωδικό ιδιοκτησίας 070712 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 74. Λήψη απόφασης για εξάμηνη αναστολή καταβολής αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες οικοπέδων στην 3η Π.Ε. και 4η – 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 75. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις Δήμου Μαρκοπούλου. 
 76. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής έτους 2013. 
 77. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.
 
Επιστροφή