Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 23/01/2013 Επιστροφή
2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23/01/2013

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/1/2013:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 1. Λήψη απόφασης για μετατόπιση επί της ιδίας οδού της Λαϊκής Αγοράς Δήμου Μαρκοπούλου.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».  
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου (ΚΔΕΜ). 
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ για τη διετία 2013-2014. 
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου: «Κατασκευή κτιρίου κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο  Μαρκοπούλου».  
 8. Λήψη απόφασης  για έγκριση λύσης της εγκεκριμένης κατασκευαστικής υπεργολαβίας του έργου: «Κατασκευή κτιρίου κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο  Μαρκοπούλου».
 9. Λήψη απόφασης για 3η Ανάρτηση  της Μελέτης κτηματογράφησης –πολεοδόμησης –πράξης εφαρμογής  επέκτασης σχεδίου περιοχής Δρίβλια Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου. 
 10. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 για το Δήμο Μαρκοπούλου. 
 11. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2013. 
 12. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2013. 
 13. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών πραγμάτων. 
 14. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2013. 
 15. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2013. 
 16. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2013. 
 17. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αγροτικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου για τη διετία 2013-2014. 
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης περίθαλψης αδέσποτων ζώων. 
 19. Λήψη απόφασης για χρέωση τέλους ακίνητης περιουσίας σε ιδιοκτησίες σε όμορους Δήμους. 
 20. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του δημοτικού φόρου και των δημοτικών τελών στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα, που ανήκουν στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας. 
 21. Λήψη απόφασης για απόδοση Παγίας Προκαταβολής έτους 2012. 
 22. Λήψη απόφασης για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης της ειδικής γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου Ελένης Πετούρη για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
       
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2013 κατόπιν υποδείξεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής. 
 2. Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013 κατόπιν υποδείξεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης της μελέτης των έργων προσαγωγής λυμάτων στο αντλιοστάσιο Α0 και των έργων κατάθλιψης λυμάτων προς εγκατάσταση επεξεργασία λυμάτων στο έργο «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου». 
 4. Λήψη απόφασης για επαναφορά της επιτροπής διαγωνισμού στο στάδιο γνωμοδότησης επί των ενστάσεων κατά του 4ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού και βοτανικού κήπου» πρώτος ειδικός προϋπολογισμός.
 
Επιστροφή