Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 19/12/2012 Επιστροφή
30η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/12/2012

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 30ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/2012:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2012. 
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμού Γ’ Τριμήνου 2012 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 4. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 
 5. Λήψη απόφασης για αλλαγή χώρου διεξαγωγής Λαϊκής Αγοράς στο Πόρτο Ράφτη. 
 6. Λήψη απόφασης για βεβαίωση τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμων φορολογικών διατάξεων οικονομικού έτους 2007. 
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους όρους αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου και διατήρησης – παραμονής στην πόλη μας του παραρτήματος ΙΚΑ Μαρκοπούλου. 
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση κατανομής ποσού 2.763,85€ από τους ΚΑΠ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για το σχολικό έτος 2011-2012. 
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση κατανομής ποσού 2.899,64€ από τους ΚΑΠ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012. 
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση κατανομής ποσού 8.647,66€ από τους ΚΑΠ για την αποζημίωση φωτοτυπιών – βιβλίων σχολείων κατά το σχολικό έτος 2011-2012. 
 11. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. 
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση του 11ου Πρακτικού της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων. 
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβής του Δικηγορικού Γραφείου Μάριου Χαϊνταρλή και Μαρίας Μαγαλιού για τη σύνταξη σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων. 
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβής του Πολεοδόμου Χωροτάκτη Μηχανικού Τεχνικού Συμβούλου Περικλή Πλατανιά για τη σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της ανάγκης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων. 
 15. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της τροποποίησης στο Ο.Τ. Γ542 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου. 
 16. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ681 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 661001, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 17. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 198  με κωδικό ιδιοκτησίας 850109 της 2ης  Π.Ε. Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 18. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 340 με κωδικό ιδιοκτησίας 030430 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 19. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1370 με κωδικό ιδιοκτησίας 710842 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 20. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 868 με κωδικό ιδιοκτησίας 691325 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 21. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 764 με κωδικό ιδιοκτησίας 642601 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 22. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσών που αφορούν λειτουργικές δαπάνες σχολείων μέρος του συνολικού ποσού της Δ’ δόσης. 
 23. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσών που αφορούν στην 1η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. 
 24. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσών που αφορούν στην 1η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/2012. 
 25. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις Δήμου και έγκριση διάθεσης πίστωσης. 
 26. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής.
 
Επιστροφή