Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 03/12/2012 Επιστροφή
29η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 03/12/2012

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 29ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/12/2012:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 1. Ενημέρωση και συζήτηση για τις εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης του Δημοτικού Κινηματογράφου «ΑΡΤΕΜΙΣ». 
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012. 
 3. Λήψη απόφασης για βεβαίωση ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων και προστίμων φορολογικών διατάξεων οικονομικού έτους 2007 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε». 
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού προηγούμενου Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη οικονομικού έτους 2007. 
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού προηγούμενου Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη οικονομικού έτους 2008. 
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού προηγούμενου Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη οικονομικού έτους 2009. 
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού προηγούμενου Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη οικονομικού έτους 2010. 
 8. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσών που αφορούν λειτουργικές δαπάνες σχολείων – κατανομές Α’, Β’, Γ’, Δ’ έτους 2012. 
 9. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας κατά τους όρους και τους ορισμούς του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 με τους Δήμους Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων. 
 10. Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου για την παραίτηση από το δικαίωμα και το δικόγραφο της Αίτησης Ακυρώσεως του Δήμου Μαρκοπούλου ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της υπ’ αριθμόν 144233/09-09-2009 ΚΥΑ με θέμα την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα “Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων κεντρικού τμήματος Ανατολικής Αττικής σε περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Μαρκοπούλου, Καλυβίων Θορικού και Κουβαρά της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής”» (α.κ. 7047/2009), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 412/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 11. Λήψη απόφασης για καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ για το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ. 
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση 12ου Πρακτικού της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων. 
 13. Λήψη απόφασης για επανέγκριση τροποποίησης του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου στην 1η – 2η Π.Ε. με την ένταξη στο σχέδιο του Ο.Τ. Γ167Α. 
 14. Λήψη απόφασης για εκδίκαση ένστασης και επανέγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στα Ο.Τ. Γ915, Γ916 και Γ909 στην 4η – 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
 15. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1098 και Ο.Τ. Γ1230 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 16. Λήψη απόφασης για επέκταση – τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1384 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 17. Λήψη απόφασης για εκδίκαση ένστασης και επανέγκριση της τροποποίησης και επέκταση σχεδίου στο Ο.Τ. Γ292 της 1ης – 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών μεταξύ των Ο.Τ. Γ299 και Γ296 με τα Ο.Τ. Γ300 και Γ297, μεταξύ των Ο.Τ. Γ303 και Γ302 με τα Ο.Τ. Γ300 και Γ299, μεταξύ των Ο.Τ. Γ299 και Γ298 με τα Ο.Τ. Γ296 και Γ295 στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου. 
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης μεταξύ του Ο.Τ. Γ390 και εκτός σχεδίου, μεταξύ των Ο.Τ. Γ392, Γ391, Γ390 και Ο.Τ. Γ393, Γ394, Γ395 στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου. 
 20. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών μεταξύ των Ο.Τ. Γ84, Γ85 και εκτός σχεδίου στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου. 
 21. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη μεταξύ των Ο.Τ. Γ528 και Ο.Τ. 257 και Ο.Τ. 258 και Ο.Τ. 259. 
 22. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1143 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 701802, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 23. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ889 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 670603, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 24. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ889 με κωδικό ιδιοκτησίας 670603 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 25. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου  μεταξύ των Ο.Τ. 615 και 616 με κωδικό ιδιοκτησίας 634014 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για τη διάνοιξη εγκεκριμένης οδού. 
 26. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου  μεταξύ των Ο.Τ. 768 και 966 με κωδικό ιδιοκτησίας 631007 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για τη διάνοιξη εγκεκριμένης οδού. 
 27. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ856 με κωδικό ιδιοκτησίας 671189 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 28. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ641 με κωδικό ιδιοκτησίας 633111 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 29. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1287 με κωδικό ιδιοκτησίας 700804 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 30. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1379 με κωδικό ιδιοκτησίας 721402 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 31. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1264 με κωδικό ιδιοκτησίας 702301 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 32. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1212 με κωδικό ιδιοκτησίας 711227 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 33. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ980 με κωδικό ιδιοκτησίας 640404 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 34. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1125 με κωδικό ιδιοκτησίας 690228 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 35. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 375 με κωδικό ιδιοκτησίας 040252 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 36. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.79 με κωδικό ιδιοκτησίας 070221 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 37. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για υποθέσεις Δήμου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων. 
 38. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Πάγιας Προκαταβολής έτους 2012.
 
Επιστροφή