Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 24/10/2012 Επιστροφή
24η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/10/2012

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 24ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/10/2012:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου και συνολικά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή της Ν. Α. Αττικής.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012. 
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση συμπληρωματικού προγραμματισμού προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Δήμο Μαρκοπούλου έτους 2012. 
 5. Λήψη απόφασης για καθορισμό ανώτατου αριθμού ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου και υπαιθρίου στασίμου εμπορίου. 
 6. Λήψη απόφασης για συμπληρωματική απόδοση – επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές. 
 7. Λήψη απόφασης για αλλαγή επωνυμίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Μαρκοπούλου Μεσογαίας σε «Υπηρεσία Δόμησης» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης όρων υφιστάμενης μίσθωσης, λόγω αλλαγής επικαρπωτή και επαύξησης ωφέλιμης επιφανείας μισθίου. 
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη οικονομικού έτους 2007. 
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη οικονομικού έτους 2008. 
 11. Λήψη απόφασης για έγκριση του 10ου Πρακτικού της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων περί διαγραφής αναδρομικού Φ.Π.Α. 2011 και διαγραφή τελών πεζοδρομίου. 
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Εφαρμογή Πολεοδομικών Ενοτήτων 4ης – 5ης Γειτονιάς Β’ κατοικίας Πόρτο Ράφτη» στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 13. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της περίληψης της Πράξης Εφαρμογής της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση διαχωρισμού τελών ύδρευσης, λόγω αγοραπωλησίας, του υδρομέτρου με αρ. 86507 στους εξής δύο ιδιοκτήτες: α) έως Α’ τετράμηνο 2004 Ζαχαριάδη Αικατερίνη και β) από Β’ τετράμηνο 2004 Νταλακμάνης Τηλέμαχος. 
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ του Ο.Τ. Γ427 και εκτός σχεδίου στην 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 16. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών μεταξύ των Ο.Τ. Γ235 και Ο.Τ. Γ237, Ο.Τ. Γ236 μεταξύ Ο.Τ. Γ235 και Ο.Τ.233 στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών μεταξύ των Ο.Τ. Γ73 – Ο.Τ. Γ74 οδός Σάμου στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών μεταξύ των Ο.Τ.70, Ο.Τ.73, Ο.Τ.74, Ο.Τ.79, Ο.Τ.81 οδός Προφήτη Ηλία στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στο Ο.Τ. Γ1410. 
 20. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μαρκοπούλου Μεσογαίας στα Ο.Τ.145 – Ο.Τ.145α
 21. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ679 με κωδικό ιδιοκτησίας 651220 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 22. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ939 με κωδικό ιδιοκτησίας 711601 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 23. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ619 με κωδικό ιδιοκτησίας 634330 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 24. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1126 με κωδικό ιδιοκτησίας 690216 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 25. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.126 με κωδικό ιδιοκτησίας 02.050316 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 26. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.331 με κωδικό ιδιοκτησίας 040451 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 27. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.1318 με κωδικό ιδιοκτησίας 701505 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 28. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ619 με κωδικό ιδιοκτησίας 634330 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
 29. Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών. 
 30. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 31. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρου δημότισσας.
 
Επιστροφή