Αρχική Σελίδα
Χάρτης Ιστοχώρου
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Γραφείο Τύπου » Δελτία Τύπου | Νέα / Ανακοινώσεις | Δραστηριότητες | Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | Τί γράφει ο Τύπος για μας...
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου | 01/10/2012 Επιστροφή
21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 01/10/2012

Διαβάστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01/10/2012:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου έτους 2012.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 3. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. (Β’ ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» στο Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013.
 4. Λήψη απόφασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μελέτης: «ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Χ. 33 ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
 5. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των τελών της Λαϊκής Αγοράς.
 6. Λήψη απόφασης για καθορισμό ανώτατου αριθμού ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου και υπαιθρίου στασίμου εμπορίου.
 7. Λήψη απόφασης για υδροδότηση ή μη της παράνομης κατασκευής ιδιοκτησίας Μπακλέ Ιμάντ του Λουφτί στην οδό Ρόδων και Γαρδένιας στο Πόρτο Ράφτη.
 8. Λήψη απόφασης για την ετήσια επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Μαρκοπούλου.
 9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του ισχύοντος ρυθμιστικού σχεδίου Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου στην 1η – 2η Π.Ε. με την ένταξη στο σχέδιο του Ο.Τ. Γ167Α.
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης επί της οδού Περατής, Ο.Τ. Γ226 του Δήμου Μαρκοπούλου στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, μεταξύ των Ο.Τ. 225 και Ο.Τ. 226.
 11. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικών μελετών μεταξύ των Ο.Τ. Γ200, Γ201 και Γ204 στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης μεταξύ των Ο.Τ. Γ427 και Ο.Τ. Γ415 στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
 13. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1187 με κωδικό ιδιοκτησίας 700311 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 14. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 385 με κωδικό ιδιοκτησίας 040315 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 15. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 228 με κωδικούς ιδιοκτησίας 010554α και 010554β, στο Ο.Τ. 229 με κωδικό ιδιοκτησίας 010554β, στο Ο.Τ. 227 με κωδικό ιδιοκτησίας 010554 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 16. Λήψη απόφασης για ανάθεση μελέτης άδειας επισκευών – ενίσχυσης σε υπάρχουσα κατοικία στο Ο.Τ.102 του Δήμου Μαρκοπούλου ιδιοκτησίας Σταματίνας Καραλή.
 17. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικού Επιμελητή για επίδοση διαφόρων εγγράφων Δήμου και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 18. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για υποθέσεις Δήμου.
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Πάγιας Προκαταβολής έτους 2012.
 20. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 
Επιστροφή